Czas realizacji: 1-3 dni robocze.

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego FloWerka

Określający m.in. zasady zawierania umów sprzedaży poprzez sklep, zawierający najważniejsze informacje o Sprzedawcy, sklepie oraz o prawach Konsumenta.

W & T Weronika Łączniak

Marcinowo 14, 55-100 Trzebnica

NIP 9151784843

REGON 363109827

weronika@flowerka.pl

Tel.: +48 537 857 413

 

 1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią umowy sprzedaży oferowanych produktów i zarazem określa warunki oraz zasady sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem sklepu internetowego pod adresem www.flowerka.pl przez W&T Weronikę Łączniak NIP 9151784843.
 2. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu lub drogą telefoniczną pomiędzy składającym zamówienie w sklepie internetowym www.flowerka.pl, zwanym dalej Klientem, a W&T Weronika Łączniak, zwanym dalej Sprzedawcą.
 3. Kupującym (zwanym również Klientem) może być każda osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, zarejestrowana w sklepie internetowym www.flowerka.pl. Kupujący ma możliwość dokonania zakupu bez konieczności rejestracji konta w sklepie internetowym.
 4. Każdy Klient dokonujący zakupu produktów oferowanych przez Sprzedawcę jest zobowiązany zapoznać się z niniejszym regulaminem.
 1. Przedmiotem sprzedaży są produkty prezentowane na stronie sklepu internetowego www.flowerka.pl.
 2. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 3. Ceny wszystkich produktów prezentowanych na stronie sklepu internetowego www.flowerka.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena brutto produktu nie obejmuje kosztu przesyłki.
 4. Płatność za realizację zamówienia następuje w jeden z poniższych sposobów:
  a) przelewem, przed dostawą produktu na rachunek bankowy Sprzedawcy (przedpłata),
  b) za pobraniem, przy odbiorze przesyłki od przewoźnika,
  c) poprzez system płatności elektronicznych.
 5. Klient podczas składania zamówienia ma możliwość wyrażenia zgody na wystawianie i przesyłanie faktur w formie elektronicznej przez Sprzedawcę. Zgoda na otrzymywanie faktury w formie elektronicznej jest równoznaczna z rezygnacją z otrzymywania faktury w formie papierowej.
 6. Sprzedawca wystawia i przesyła faktury w formie elektronicznej gwarantując autentyczność ich pochodzenia oraz integralność ich treści.
 7. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane Kupującego wskazane przez niego w formularzu rejestracyjnym lub podczas składania zamówienia, jako właściwe do wystawienia faktury VAT.
 8. Każda faktura w formie elektronicznej będzie dostarczona Klientom za pośrednictwem poczty elektronicznej na adresy podany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym lub podczas składania zamówienia.
 1. Zamówienia w sklepie internetowym www.flowerka.pl można składać:
  • przy użyciu konta użytkownika – w tym celu należy dokonać rejestracji konta użytkownika na stronie internetowej i dokonać akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu,
  • bez konieczności użycia lub posiadania konta użytkownika, o którym mowa powyżej, po akceptacji niniejszego Regulaminu.
 2. Po dokonaniu rejestracji Klient otrzyma, na podany adres e-mail, link odsyłający do strony internetowej umożliwiającej aktywację konta. Dokonanie aktywacji umożliwia zalogowanie do sklepu internetowego.
 3. Przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) reguluje Polityka prywatności.
 4. Podanie danych osobowych w formularzu rejestracyjnym lub podczas składania zamówienia jest dobrowolne, choć konieczne do realizacji umowy sprzedaży zawieranej ze Sprzedającym przez Klienta sklepu internetowego www.flowerka.pl. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. W przypadku wyboru płatności przelewem na konto bankowe Sprzedającego, zamówienie zostanie zrealizowane po zaksięgowaniu wpłaty na rachunku bankowym sklepu internetowego. W przypadku braku płatności w terminie do 7 dni, Sprzedający zastrzega sobie prawo do anulowania zamówienia.
 6. Potwierdzenie zawarcia umowy przesłane zostanie Klientowi na adres e-mail wskazany przez Klienta w danym zamówieniu.
 7. Klient w dowolnym momencie oraz bezpłatnie może usunąć konto użytkownika oraz rozwiązać umowę świadczenia usług w zakresie funkcjonowania sklepu internetowego www.flowerka.pl
 8. Złożenie zamówienia jest tożsame z zawarciem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą.
 1. Termin realizacji umowy sprzedaży wynosi od 2 do 5 dni roboczych.
 2. Sklep internetowy realizuje dostawy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz za granicę.
 3. Koszty przesyłki są zależne od wybranego sposobu dostawy i są widoczne na etapie składania zamówienia.
 4. Termin dostawy zależy od wybranej formy dostawy oraz od kraju, do którego ma być dostarczony towar. Czas dostawy podawany jest na stronie sklepu internetowego.
 5. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie spowodowane przez przewoźnika.
 6. Zakupione produkty są dostarczane zgodnie z wolą Klienta za pośrednictwem wybranego przewoźnika.
 1. W przypadku wybrania przez Klienta formy dostawy za pobraniem, Klient zobowiązuje się do zapłacenia kwoty za zamówienie u kuriera w momencie odbioru przesyłki.
 2. W przypadku nieodebrania przesyłki za pobraniem, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do naliczenia kosztów związanych z wysyłką oraz zwrotem przesyłki.
 3. W przypadku nieodebrania przesyłki za pobraniem, Sprzedający może dokonać ponownej wysyłki przesyłki, jednakże koszty związane z ponowną wysyłką będą ponoszone wyłącznie przez Klienta. Wysyłka ponowna zostanie zrealizowana jedynie po dokonaniu przez Klienta opłaty za zamówienie z góry, wraz z kosztami ponownej wysyłki.
 1. Klient, który zawarł umowę na odległość, może od niej odstąpić bez podania przyczyny w terminie 21 dni od otrzymania zamówienia. Sprzedawca umożliwia złożenie oświadczenia drogą elektroniczną na adres e-mail: weronika@flowerka.pl
  Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  a) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
  b) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym.
 2. Produkt należy odesłać niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Koszty bezpośredniego odesłania (zwrotu) produktu do Sprzedawcy w związku z dokonanym odstąpieniem od umowy ponosi Klient.
 1. Każdemu Klientowi, który zawarł umowę sprzedaży przysługuje prawo do reklamacji.
 2. W przypadku wystąpienia usterki technicznej należy skontaktować się ze Sprzedawcą.
 3. Klient, który dokonuje reklamacji produktu zakupionego za pośrednictwem sklepu internetowego www.flowerka.pl, powinien wysłać maila na adres weronika@flowerka.pl ze szczegółowym opisem usterki oraz zdjęciami reklamowanego produktu.
 4. Rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę nastąpi w terminie do 14 dni.
 5. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Konsumenta rezultatu, Konsument może skorzystać m.in. z: internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr
 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Kupującego podczas korzystania ze Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 FloWerka

Koszyk

0
image/svg+xml

Brak produktów w koszyku.

Kontynuuj zakupy